Dobrovoľná výmenná akcia RECARO.

Ďakujeme, že sa informujete o našej výmennej akcii. Na prekontrolovanie Vášho produktu RECARO budete potrebovať sériové číslo, ktoré sa nachádza na nálepke na spodnej strane produktu (pozrite obrázok).

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Service Team

Telefon (aus Deutschland): 0800-6863 560
Phone (international): +49 (0) 9255 77-66

Web: https://recaro-cs.com

RECARO Child Safety GmbH & Co. KG
Guttenbergstr. 2
95352 Marktleugast